"Everyone knew it was impossible, until "somebody" who didn't know came along and did it."

“Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön "valaki", aki erről nem tud, és megvalósítja.”

- Albert Einstein -

We, innobie want to be that "somebody"!

Az innobie célja, hogy mi legyünk az a "valaki!"

Eddie

Eddie

- fun way of learning -

- az élmény alapú tanulás -


For the newer generations the presence and the usage of smartphone is obvious, but it’s potential are not used by the educational institutions.

A mai fiatal generációnak már természetes az okostelefon jelenléte és használata, a benne rejlő potenciált mégsem használják ki ezt olyan területeken, mint például az oktatás.

Part of the innovations

Fejlődésben

Our team is a collaboration with high progression tendency, combined with intellectual capital and technology. Our goal is to found a startup, which arouses the users' and the investors' interest, with its high growing rate and youthful way of thinking.

Csapatunk magas fejlődési potenciállal büszkélkedő összefogás, innovatív szellemi tőkével és technológiával. Célunk, hogy a közeljövőben olyan startupot alapítsunk, amely nagy növekedési potenciájával és fiatalos gondolkodásmódjával nagy növekedési potenciájával és fiatalos gondolkodásmódjával felkelti a felhasználók és a befektetők figyelmét.

Keeping up with trends

Lépésben a trendekkel

The only way to keep up with the rapid evolution of the technologies is to be part of it. Team innobie follows the new IT trends day after day and we are proud that our first project "Eddie" is a product of the latest technologies' combination.

Csak úgy lehet lépést tartani a technológiák rohamos fejlődésével ha mi magunk is részesei vagyunk annak. Az innobie csapat napról-napra figyeli az informatikai trendeket és büszkék vagyunk arra, hogy az első projektünk mely az "Eddie" nevet kapta, a legfrissebb technológiák ötvözésének terméke.

Entertainment and education

Szórakozás és tanulás

It's a fact, that the younger generations use smartphones on a daily basis. We believe the these gadgets could make the learning process more interesting, more interactive, and more experiencing for the nowadays students.

Kijelenthető, hogy a fiatalok nagyon nagy része napi szinten aktívan használ okostelefont. Meggyőződésünk, hogy ezek a készülékek a tanulási folyamatot sokkal érdekesebbé, sokkal élményszerűbbé, és sokkal interaktívabbá tehetik a tanulók számára a jelenkor modern technológiáival.

Augmented reality (AR)

Kiterjesztett valóság (AR)

Our application combines the traditional school book and the opportunities what augmented reality provides. The application recognises the different pictures, on which we can display 3D content to our phone screen, related to the given subject.

Az alkalmazásunk egyesíti a hagyományos tankönyv és a kiterjesztett valóság nyújtotta lehetőségeket. Okostelefonunk kamerája segítségével képesek vagyunk felismertetni különböző képeket, melyre különböző, a témához kapcsolódó 3D tartalmat tudunk vetíteni és szemlélni a készülék kijelzőjének segítségével.

Who are we?

Kik vagyunk mi?


There is only one goal front of us: create something that changes the environment around us positively.

Csapatunk előtt egy cél lebeg: valami olyat alkotni, mely képes a környezetünk pozitív megváltoztatására.

Founder

Alapító

Aleksandra Apró

Apró Alekszandra

She is convinced that a lot of innovative plans are failing because of how they are served. She finds it important for something not only to be technologically new but also user-friendly. She is 21 years old and her dream is to be able to say in the near future that she is a young entrepreneur.

Meggyőződése, hogy sok innovatív terv a tálaláson bukik el. Fontosnak tartja, hogy valami ne csak technológiailag új, hanem felhasználó barát is legyen. Ezen dolgozik a csapatban nap mint nap. Jelenleg 21 éves és nagy álma, hogy a közeljövőben elmondhassa: ő egy fiatal vállalkozó.

Founder, lead developer

Alapító, vezető fejlesztő

Kristóf Muhi

Muhi Kristóf

A 21-year-old IT engineer student. He created his first website as an 8-year-old and started programming in Pascal at the age of 12. He is always looking for innovation opportunities and is the lead developer of the team.

21 éves, mérnökinformatikus hallgató. 8 éves korában készítette el első weboldalát és 12 évesen kezdett el Pascal-ban programozni. Állandóan az innovációs lehetőségeket keresi, a csapaton belül a vezető fejlesztő szerepét tölti be.

Web developer, PR

Webfejlesztő, PR

Konrád Kávai

Kávai Konrád

Second year student of János Neumann University. He is studying IT engineering but in the team he is responsible for multimedia and design. In addition to his studies, he works as a webdesigner trainee for a company in Kecskemét. Most of his free time is made up of the creative activities of photography and videography

A Neumann János Egyetem másodéves hallgatója. Mérnökinformatikát tanul, de a csapatban ő felel a multimédiáért és a designért. A tanulmányai mellett weblaptervező gyakornokként dolgozik egy kecskeméti cégnél. Szabadidejének nagy részét a fotózás és videózás kreatív tevékenységének teszi ki.

Developer

Fejlesztő

Petar Opačić

Petar Opačić

21-year-old IT student at FIMEK University of Novi Sad. He has been programming since he ages of 18 and has already made several websites and apps for Android and Windows platform. Within the team he works as a developer.

21 éves, informatika hallgató az Újvidéki FIMEK egyetemen. 18 éves korától programozással foglalkozik és már több weboldalt, valamint appot is csinált Android és Windows platformra. A csapaton belül a fejlesztőként tevékenykedik.

3D modeler

3D modellező

Károly Bicskei

Bicskei Károly

He made his first virtual model in primary school at the age of 12, using Google SketchUp. This number has increased to hundreds since then. 21-year-old mechanical engineering student at the Technical College of Subotica. Within the team he is responsible for creating 3D models for augmented reality.

12 évesen hozta világra az első virtuális modelljét az általános iskolában, amit a Google SketchUp segítségével készített. Mára ez a szám több százszorosára nőtt. 21 éves és gépésztechnikus hallgató a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. A csapaton belül a kiterjesztett valósághoz szükséges 3D modellek készítéséért felelős.

Customer support, sales

Projekt koordinátor, sales

Krisztián Székely

Székely Krisztián

21-year-old student at János Neumann University in Kecskemét, studying IT engineering, industrial computer science. He continued his studies in Denmark in fall 2017 and relying on the experience gained there, he is the advisor of the team and coordinates the project.

21 éves, Kecskeméten a Neumann János Egyetemen mérnökinformatikát, ipari informatikát tanul. 2017 őszén Dániában folytatta tanulmányait, és az ott szerzett tapasztalatokra támaszkodva a csapatban tanácsadással és a projekt koordinálásával foglalkozik.

3D modeler

3D modellező

Csaba Juhász

Juhász Csaba

22 éves, harmadéves gépészmérnök hallgató a Neumann János Egyetemen. A csapaton belül a 3D modellek készítéséért felelős. A 3D modellezést a középiskolában kezdte el, és azóta is fejleszti a tudását. Mostanra már több tervező szoftver használatát is elsajátította, és számos bonyolult modellt/szerelést készített már el.

22-year-old mechanical engineering student at János Neumann University. Within the team, he is responsible for making 3D models. He started 3D modeling in high school and he still developing his knowledge. He has now mastered the use of several design software and created a lot of complicated models and installations.

HackBudapest

HackBudapest

22nd of October 2017.

2017. október 22.

2nd place

2. hely

Microsoft Imagine Cup national finals

Microsoft Imagine Cup országos döntő

4th of April 2018.

2018. április 4.

1st place

1. hely

Women Startup Competition

Women Startup Competition

28th of April 2018.

2018. április 28.

1st place

1. hely

Startup Campus University Bootcamp

Startup Campus University Bootcamp

29th of April 2018.

2018. április 29.

Part of top 8

Legjobb 8

Attended on Pioneers Festival Vienna as a presenter

Részvétel a Pioneers Fesztiválon Bécsben előadóként

IDEA challenge

IDEA Challenge Ötletverseny

18th of May 2018.

2018. május 18.

3rd place

3. hely

Special award

Különdíj

Imagine Cup CEE Semi-Final

Imagine Cup CEE Semi-Final

31st of May 2018.

2018. május 31.

Qualified to the world finals

Továbbjutás a világdöntőre

Imagine Cup World Finals

Imagine Cup World Finals

20-23rd of July 2018.

2018. július 20-23.

Top 5 in Mixed reality

Legjobb 5 Kevert valóság kategóriában

Partners

Partnerek


Microsoft

Microsoft

Association of Hungarian Women in Science

Nők a Tudományban Egyesület

John von Neumann University GAMF

Neumann János Egyetem GAMF

ARM Hungary

ARM Magyarország